Weer op Weg Logo Dwarslaesie logo

Ontlastingsblokkade

  • Caudalaesie
  • Darmen
Een bijzondere vorm van diarree is wanneer dunne ontlasting langs een verstopping in de darm loopt. Dit wordt ook wel overloopdiarree genoemd. Deze vorm gaat gepaard met een opgezette buik en vaak veel darmkrampen. Als je een dergelijke vorm van diarree hebt, moet dus juist de verstopping behandeld worden en daarmee zal ook de diarree verdwijnen.
Foto