Weer op Weg Logo Dwarslaesie logo

Bestaande schade

  • Caudalaesie
  • Huid
Elke verdikking, kneuzing, afdruk, brandwond etcetera betekent dat de huid al beschadigd is. Als op die plekken veel druk komt, kan dit gemakkelijk tot decubitus leiden.
Foto