Weer op Weg Logo Dwarslaesie logo

Einde van hoofdstuk 2

  • Caudalaesie
  • Medisch
Het medische hoofdstuk is afgerond! Na het doornemen van dit hoofdstuk heb je al veel kennis opgedaan. Je kent het natuurlijk niet uit je hoofd, maar probeer je te herinneren dat je het hier kan naslaan als je dat nodig hebt. Wanneer je bijvoorbeeld een van de genoemde problemen hebt en daarover moet praten met een arts.
Foto