Weer op Weg Logo Dwarslaesie logo

Geen neurologische uitval

  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort
Elk letsel dat het ruggenmerg niet beschadigt zal door medici worden beschreven als 'letsel zonder neurologische uitval'. Dit betekent dat het zenuwstelsel geen schade heeft en normaal functioneert. De meeste patiënten zonder neurologische uitval zullen door orthopeden behandeld worden en niet verwezen worden naar een dwarslaesie-afdeling.
Foto