Weer op Weg Logo Dwarslaesie logo

Bestaande schade

  • Dwarslaesie
  • Huid

Elke verdikking, kneuzing, afdruk, brandwond etcetera betekent dat de huid al beschadigd is.

Als op die plekken veel druk komt, kan dit gemakkelijk tot decubitus leiden.

Foto