Weer op Weg Logo Dwarslaesie logo

Overige onderwerpen

  • Dwarslaesie
  • Leven
Over andere onderwerpen zoals vrijetijdsbesteding, opleiding, werk, vakantie, hulpmiddelen en aanpassingen kun je veel vinden op de website van Dwarslaesie Organisatie Nederland. Veel van deze informatie is afkomstig van mensen die zelf een dwarslaesie hebben en het dus allemaal een keer hebben meegemaakt. Wanneer het daar niet te vinden is, kan je ook nog een oproep plaatsen op het forum van de website, of in het Dwarslaesie Magazine, het blad van de Dwarslaesie Organisatie Nederland, dat 4 x per jaar verschijnt.
Foto